17.05.2022

Syddjurs har nu hul igennem til unge

Helt styr på GDPR - modsætning til mange andre kommuner bruger Syddjurs nu mobilen til kontakten med unge

GDPR-reglerne har betydet, at en vigtig del af Syddjurs Kommunes digitale kommunikation med unge hidtil er foregået via e-Boks.

Det har været énvejs kommunikation hæmmet af, at flere unge kun sjældent tjekker indbakken.Unge under 15 år kan slet ikke oprette en e-Boks.
Men Syddjurs har nu fået hul igennem via mobilen.

På jagt efter noget bedre

”Unge er vokset op med en både digital og virkelig hverdag – og den uundværlige mobiltelefon, ” siger ungevejleder i Syddjurs Kommune, Anders Krogh Amstrup.
”Og vi er nødt til at møde de unge der, hvor de er.”

I hverdagene foregår unges digitale kommunikation på sociale medier, der ikke lever op til reglerne for GDPR.

Sammen med IT-afdeling og centerleder i kommunens Center for Børn Unge og Familie, Birgitte Bach Thomsen, gik Anders derfor på jagt efter noget andet og bedre end e-Boks.

App-løsning med sikker SMS

”Hvor underligt det end lyder, findes der her i 2022 ikke et alment kendt værktøj til GDPR-sikker kommunikation med borgerne – unge som ældre.”

De endte med at se nærmere på en lille håndfuld muligheder.
Valget faldt på firmaet Connexii, hvis app-løsning minder om SMS.

”Vi forhørte os ved mange andre kommuner. Ud over e-Boks bruger de fleste SMS i begrænset omfang. Kun Odense har et konkret værktøj, men det bruges til en anden målgruppe end unge.”

Partner i Connexii, Helena Schjoldager, fortæller, at firmaets kundegruppe omfatter en række kommuner landet over.

”Men Syddjurs er rigtig langt fremme med at tænke sikkerhed og muligheder i forhold til ungegruppen.”

3-4 måneders afprøvning

Seks medarbejdere i Syddjurs med hver 5-10 unge i alderen 12-23-år har afprøvet appen over 3-4 måneder.
Nogle af de unges familier har ligeledes været med.

Også projektleder i kommunen, Elisabeth Korsholm Christensen, blev på et tidspunkt involveret.
Hendes fokus er på anvendeligheden og mulighederne i forhold til kommunens øvrige værktøjer og arbejdsrutiner.

”De unge er dus med appen lige fra starten og har følelsen af mere og bedre kontakt. Vi kan skrive om alt med både dem og forældrene – sammen eller uafhængigt af hinanden,” fortæller Elisabeth.

Økonomisk overkommeligt

”Hen ad vejen har vi fundet ud af, at det også er ret effektivt at bruge systemet til diverse påmindelser – og feedback fra de unge.”
Det er også blevet muligt at dele filer.

”Oplysningerne kan inkluderes i vores nuværende system, så vi ser allerede nu også andre anvendelsesområder for fildelingen.”

Prisen er et beløb pr. medarbejder - og således uafhængigt af antal borgere.
”Økonomisk er det både overkommeligt og overskueligt.”

SIDEGEVINST

En uventet sidegevinst er data.
Eksempelvis kan unge på faste daglige tidspunkter sende en smiley for at afspejle humøret netop da.
Billedet bliver derved mere retvisende end ved tilkendegivelser på fysiske møder – og er et godt supplement til møderne.
Er der et mønster i tilbagemeldingerne, kan det det holdes op mod ydre påvirkninger på de tidspunkter.
Dataindsamlingen vurderes til på sigt at kunne forbedre indsatsen – uden at koste mere tid.