28.09.2022

Syddjurs Kommune forbereder sig på mulige strømafbrydelser til vinter

Syddjurs Kommune har nedsat et kriseberedskab, som er i gang med at identificere sårbare områder i tilfælde af strømafbrydelser

Krigen i Ukraine har medført en energikrise, som vil få betydning for det danske elnet hen over vinteren. Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening har i den forbindelse bedt kommunerne være forberedt på at kunne håndtere strømafbrydelser på op til 2 timers varighed. Det forventes, at eventuelle afbrydelser vil blive varslet 24 timer før.

 

I Østdanmark stammer en større andel af elproduktionen fra gas og derfor forventes risikoen for strømafbrydelser at være størst der, men Syddjurs Kommune tager alligevel situationen alvorligt. Der er blevet nedsat et kriseberedskab med direktion og Borgmester som styregruppe, og hvor de relevante fagområder inddrages. Der er tale om en fleksibel organisering, der modelleres efter erfaringer fra Covid-19 og situationen vedrørende de ukrainske flygtninge.

 

Kriseberedskabets første opgave er at identificere de områder i kommunens drift, som vil blive særligt ramt ved strømafbrydelser. Det kan være nødkald på plejehjem, systemer til elektronisk døråbning og andre områder. Når områderne er identificeret, vil der blive udarbejdet en overordnet plan, som sikrer kommunikation og koordinering, samt lokale planer til f.eks. plejehjem.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler:

 

 - Vi håber ikke, at vi bliver ramt af strømafbrydelser, men vi er nødt til at være klar, hvis det sker. Derfor er vi nu gået i gang med at afdække eventuelle sårbare områder. Vi har heldigvis allerede beredskabsplaner på mange områder, men de kræver justeringer for at kunne tage højde for strømafbrydelser af den varighed. Jeg kan betrygge borgerne med, at vi forbereder os godt og vil sikre omsorg og pleje for de borgere, der er i vores varetægt.

I arbejdet med at sikre et godt beredskab i forhold til varslede strømafbrydelser er kommunen i dialog med Beredskab og Sikkerhed.

 

Det lokale mobilnet kan også blive påvirket ved en strømafbrydelse, og dette ville ramme en række af kommunens udekørende plejemedarbejdere. Kommunen følger situationen tæt og vil i tilfælde af et varslet strømnedbrud have forberedt alternative løsninger til kritiske medarbejdere. I forhold til yderligere sikring af mobilnettet ved strømafbrydelser afventer kommunen en national udmelding.

 

I tilfælde af en varslet strømafbrydelse vil kommunen kommunikere direkte til de berørte borgere samt orientere om situationen på kommunens hjemmeside, på sociale medier og via pressen.