18.11.2022

Syddjurs Kommune går forrest i den grønne omstilling

Med seks solcelleanlæg vil kommunen leve op til målsætningen om, at 70% af kommunens elforbrug skal være grøn strøm i 2030.

Syddjurs Kommune udlagde en række områder til solenergianlæg i kommuneplan 2020 og kommunen modtog efterfølgende ni ansøgninger om solcelleprojekter. Ud af de ni blev seks godkendt til videre behandling.

 

For at sikre god dialog og inddragelse af naboer og lokalområder, vedtog det daværende Byråd i 2021 at behandle projekterne i en prioriteret rækkefølge henover 2021, 2022 og 2023. Denne prioritering blev genbesøgt og fastholdt på møde i Erhvervs-og planudvalget i september 2022. I prioriteringen er det ikke muligt at tage hensyn til eventuel opkobling til energinettet. Opkoblingen afhænger af projektets endelige udformning og størrelse og begge dele er først endeligt afklaret, når den kommunale sagsbehandling er afsluttet.

 

Med udpegningen af de seks solcelleprojekter forventes der planlagt mere end 500 hektar solcelleparker i kommunen svarende til 5.000.000 kvadratmeter. Syddjurs Kommune har desuden modtaget henvendelser om etablering af yderligere 250 hektar. Med de planlagte seks solcelleprojekter vil kommunen i god tid nå den nationale målsætning om, at 70% af elforbruget skal være leveret af grøn strøm i 2030.

 

Formand for Erhvervs- planudvalget Kasper Kolstrup Møller:

 

 - Jeg har forståelse for, at projektudviklerne bag projekt Sophie-Amaliegård er frustrerede over ventetiden og ønsker at komme i gang så hurtigt som muligt. Vi er glade for deres initiativ og gør alt, hvad vi kan for at sikre en hurtig sagsbehandling. Det er dog vigtigt for et samlet Byråd, at vi behandler alle de seks solcelleprojekter lige og med god borgerinddragelse. Sagerne behandles i en prioriteret rækkefølge to ad gangen og vi forventer at være færdige i 2023 og 2024. Samtidig er vi meget bevidste om, at kommunen også på lang sigte skal understøtte den grønne energi. Derfor vil vi også prioritere hvilke projekter der skal planlægges for i fremtiden, når planlægningen for de seks solcelleparker er afsluttet.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler:

 

 - Jeg er stolt over, at Syddjurs Kommune går forrest i den grønne omstilling med etablering af foreløbigt seks solcelleanlæg. I processen er det utroligt vigtigt, at vi fastholder en bred opbakning fra borgerne til projekterne. Det tager tid med lokal inddragelse, men det er med til at sikre gode projekter, hvor der tages hensyn til lokale ønsker og naturen. Jeg vil derfor advare mod at lade staten udpege områderne, da det vil fjerne den lokale opbakning. Jeg vil dog opfordre staten til at styrke koordineringen af projekternes tilknytning til energinetttet, sådan at investorer og kommunen er på sikker grund.

 

Solcelleprojektet Sophie-Amaliegård uden for Hornslet behandles som nr. fem ud af de seks ansøgte projekter. Planlægning forventes igangsat i løbet af 2023. Der skal i udformningen af projektet tages særlige hensyn til det bevaringsværdige landskab i området, skovbyggelinjen og særligt beskyttet natur efter §3.

 

Ud over solcelleanlæg arbejder Syddjurs Kommune på en lang række fronter for at sikre den grønne omstilling, det gælder blandt andet energioptimering, grønt byggeri og flere andre temaer. Aktuelt arbejdes der på en ny klimahandlingsplan, som forventes at øge ambitionen om grøn strøm til 100 % i 2035.