30.11.2022

Syddjurs Kommune skifter kapitalforvaltere

efter en grundig udbudsproces skifter Syddjurs Kommune til tre nye kapitalforvaltere, SEB, Nykredit og Gudme Raaschou.

Syddjurs Kommunes kassebeholdning, også kaldet likviditet, er placeret i aktier og obligationer med det formål at få det bedst mulige afkast. Opgaven med at varetage placeringen af aktier og obligationer håndteres af en kapitalforvalter, i Syddjurs Kommunes tilfælde Djurslands Bank og Sydbank.

 

Syddjurs Byråd besluttede i juni 2022 en ny finansiel strategi, der indebærer at kommunen skal anvende tre kapitalforvaltere. To med mandater til at handle med både aktier og obligationer og én der kun har mandat til at handle med danske stats- og realkreditobligationer. Baggrunden for opdelingen er at sprede risikoen ved kommunens investeringer så meget som muligt.

 

I forbindelse med valg af de tre kapitalforvaltere er der afviklet en udbud, hvor der indkom tilbud fra syv forskellige. Vinderne af udbuddet blev SEB, Nykredit og Gudme Raaschou. Overgangen til de tre nye kapitalforvaltere betyder at kommunens samarbejde med Djurslands Bank og Sydbank ophører ved årsskiftet. Som hovedregel indgås der kontrakt for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i to gange et år. Kommunens nuværende kontrakter med Djurslands Bank og Sydbank er i to omgange blevet forlænget og havde derfor nået sin maksimumslængde på seks år.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen udtaler om valg af nye kapitalforvaltere:

 

 - Som kommune er det vigtigt at have kassebeholdning, der kan sikre stabil og sikker velfærd, hvis der er udsving i kommunens udgifter. Pengene skal naturligvis investeres både sikkert og etisk korrekt. Derfor har kommunen nu tre kapitalforvaltere til opgaven, så risikoen spredes. Tak til vores nuværende kapitalforvaltere. Jeg ser frem til samarbejdet med de tre nye, der er i udbuddet, har vist stor erfaring med opgaven.

 

Syddjurs Kommunes økonomiske politik har fastlagt at kommunen gennemsnitligt i løbet af et år skal have en likviditet på 280 mio. kr. Formålet med dette er at sikre kommunen en robust økonomi over for uforudsete økonomiske hændelser, for eksempel forværrede økonomiske konjunkturer.

 

Udbuddet af kapitalforvaltningen har været en todelt proces med;

  • et obligationsmandat med et forventet forvaltningsbeløb på 50 mio. kr.
  • to balancerede mandater med et forventet forvaltningsbeløb på 115 mio. kr. hver.

På obligationsmandatet var der inviteret to kapitalforvaltere til at byde på opgaven. Efter evaluering af de to indkomne tilbud og dialog med begge er der indgået aftale med Gudme Raaschou der har en lang historie med obligationshandel.

 

På de to balancerede mandater var der inviteret fem kapitalforvaltere til at byde på opgaven inklusive Syddjurs Kommunes nuværende forvaltere. Efter evaluering af de indkomne tilbud og dialog med alle parter er der indgået aftaler med SEB og Nykredit, der begge har leveret gode afkast i den forløbne femårige periode.

 

I vurderingen af kapitalforvalterne indgik fem overordnede kategorier med forskellig vægt;

  • Kemi og troværdighed (10 procent)
  • Strategi og kontinuitet (30 procent)
  • Performance og risiko (30 procent)
  • Organisation (10 procent)
  • Omkostninger (20 procent)