22.09.2022

Syddjurs sparer på energien

Kommunen iværksætter flere forskellige tiltag for at spare på strøm, vand og varme i den kommende tid og opfordrer alle til at gøre det samme. 

Energipriserne er på alles læber for tiden, og i Syddjurs er der også fokus på, hvordan man kan spare og håndtere situationen her og nu samt henover efteråret og vinteren i takt med, at det bliver koldere i vejret.

 

Syddjurs Kommunes direktion har drøftet emnet i uge 38, og der lægges i øjeblikket planer for, hvordan man skal håndtere eventuelle situationer med stop for strøm, vand eller vame. Ligesom under corona og tilstrømningen af flygtninge fra Ukraine aktiverer kommunen nu sin skalerbare krisehåndtering. Byrådet er blevet orienteret om planerne, senest på et temamøde onsdag den 21. september.

 

Hovedlinjerne i Syddjurs Kommunes håndtering: Man følger regeringens instrukser om energibesparelser, som alle kommunerne er blevet opfordret til af KL.

 

Aktuelt iværksættes følgende hurtigst muligt:

  • Reducere opvarmningen af bygninger til 19 grader (plejehjem, vuggestuer og andre steder med særlige borgerhensyn er undtaget)
  • Reducere driftstid for ventilation
  • Slukning for unødvendigt lys udenfor og indenfor i kommunale bygninger
  • Slukning for drikkevandskølere, overflødige køleskabe, mv.
  • Slukning af alle apparater efter arbejdstid med standby-strøm
  • Begrænsning/aflysning af julebelysning

  • Intern kommunikationskampagne til medarbejderne om at spare på energien.

Andre tiltag kan igangsættes løbende, hvis situationen kræver det, f.eks.: 

  • Begrænsning af gadelys
  • Øget systematik og koordinering i brug af hjemmearbejde
  • Reduktion af vandtemperatur i svømmehaller, pausering af aktiviteter etc.

MED-organisationen vil få mulighed for at drøfte tilrettelæggelsen af energibesparende tiltag i relation til den mulige påvirkning af arbejdsforhold.

 

Det kan blive aktuelt senere på efteråret at kigge på standarderne for den service, kommunen leverer, f.eks. indenfor gadebelysning. Hvis det bliver aktuelt at justere på dette, vil der blive fremlagt sager til politisk behandling i de respektive fagudvalg.

 

Som led i krisestyringen har Syddjurs Kommunes aktuelt fokus på at skabe overblik over, hvordan kommunens beredskabsplaner dækker kortere eller længere nedbrud af forskellig forsyning såsom vand, varme, strøm, mobilnetværk og lokalt wifi. Meget af dette er velbeskrevet, men planerne genbesøges nu, tilrettes og optimeres ved behov. Der sker også en løbende inddragelse af og koordinering med Beredskab og Sikkerhed. 

 

Opfordring til erhvervsliv, foreninger og borgere

Mange bække små gør som bekendt en stor å. Og når det handler om at spare på energien, kan alle i samfundet bidrage og hjælpe til.

 

Borgmester Michael Stegger Jensen sender en klar opfordring til alle: 

 

"Det er en fælles opgave at spare på energien, så vi forebygger mangelsituationer. Jeg håber, alle borgere, virksomheder, foreninger og andre i Syddjurs vil være med og gøre deres til, at vi optimerer mest muligt. Helt konkret kan det f.eks. være at droppe julebelysningen i handelsbyerne, skrue lidt ned for varmen, bruge el, når den er billigst og sænke vandtemperaturen. Under corona oplevede vi en stor iderigdom hos borgerne og medarbejderne, og at alle bakkede op om anbefalingerne. Jeg er sikker på, at vi også denne gang kan nå i mål ved fælles hjælp". 

 

Informationskampagne og "Energidag" den 1. oktober

På nationalt niveau har Energistyrelsen og Miljøministeriet igangsat en kampagne med gode råd, tips og tricks til at spare på energien. Syddjurs Kommune bakker op ved at dele dette materiale på sine sociale medier og vil i den kommende tid desuden samle gode anbefalinger og link til sparetiltag på syddjurs.dk. 

 

Den 1. oktober 2022 inviterer Syddjurs Kommune alle interesserede til et stort åbent hus-arrangement i Kolind+ fra kl. 13.00-16.00 under overskriften "Spar på energien - det betaler sig".

 

Her kan man få tips og tricks til at spare energi og penge og besøge en række informationsstande. Der vil være relevant indhold for alle forbrugere uanset varmekilde, og man håber på et stort fremmøde. Arrangementet er åbent for alle og kræver ingen tilmelding.