19.05.2022

Tre arkitektteams udvalgt til konkurrence om kystsikring af Ebeltoft

Tre arkitektteams er gennem en prækvalifikation blevet udvalgt til at udarbejde konkurrenceforslag til en udviklingsplan for Ebeltofts kystnære arealer.

Indenfor de næste 50-100 år forventes vandstanden langs Ebeltofts kyst at stige ca. 2 meter. Syddjurs Kommune har derfor udskrevet en konkurrence om en ny udviklingsplan for Ebeltofts kystnære arealer. Målet med planen er, at den skal sikre byen mod det stigende havvand og bidrage til at Ebeltoft bliver en moderne søkøbsstad, ved at gøre kystsikringen til en integreret del af Ebeltofts møde med havet.

Projektet er udviklet i samarbejde med den aktive borgergruppe Ebeltoft i Udvikling og borgerinddragelse vil også være en stor væsentlig del af planens udformning. Der vil blandt andet blive inviteret til borgerforum den 28. august 2022 og den 29. september 2022.

 

Som opstart på projektet har Syddjurs Kommune afviklet en såkaldt prækvalifikation, hvor interesserede arkitektfirmaer og arkitektteams har kunne melde sig for at blive udvalgt til den endelige konkurrence. Kommunen har modtaget en større mængde kvalificerede ansøgninger og har udvalgt tre til det videre forløb.

 

Formand for Erhvervs- og planudvalget Kasper Kolstrup Møller udtaler om de indsendte:

 

- Jeg er meget imponeret og glad for, at så mange spændende firmaer har vist, at de gerne vil arbejde med at udvikle Ebeltoft, så vi fremover kan klimasikre vores store havnefront. Det er et yderst interessant projekt, som jeg ser frem til udviklingen af.

 

Projektets styregruppen har udvalgt tre arkitektteams, som de næste 5 måneder skal udarbejde et tilbud på en fysisk-strategisk udviklingsplan for kystsikringen af Ebeltoft.

 

De tre udvalgte arkitektteams som indgår i den endelige konkurrence er:

 

  • BOGL med Rambøll og Norrøn som underrådgivere og konsulenter
  • Det Blå med Vandkunsten, Bactocon, Henry Jensen, Raw Mobility, Pasgaard og Hele Landet som underrådgivere og konsulenter
  • LYTT med Holcher Norberg, Niras som underrådgivere og konsulenter

 

I deres vurdering har styregruppen lagt vægt på ansøgernes motivation og forståelse for opgaven i forhold til konkurrencens formål, og at teamet kan tilbyde tværfaglighed, erfaring og kompetencer og har dokumenteret erfaring og kompetencer fra lignende projekter.

Projektet har modtaget støtte som del af "Byerne og det stigende havvand", et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania. Partnerskabsprojektet har til formål at understøtte kommunale projekter i kystbyer, så oversvømmelse fra havvand fremadrettet kan undgås. Målet er nytænkende og innovative helhedsløsninger, der ikke blot håndterer udfordringen med havvand, men også skaber nye, attraktive byrum til beboelse og rekreative aktiviteter tæt ved vandet.

 

Beskyttelse og benyttelse skal således gå hånd i hånd i de konkrete bæredygtige helhedsløsninger. Projekterne vil desuden have fokus på et tværgående samarbejde mellem planlægning, realisering og beredskab samt på tværs af myndigheder, fagfolk, beslutningstagere og grundejere.

 

Læs mere på realdania.dk/projekter/byerne-og-det-stigende-havvand
 

Del siden