17.06.2022

Ynglende fugle forsinker udbud af grunde i Thorsager

I Thorsager er Syddjurs Kommune i gang med en planlagt udstykning af 18 byggegrunde, men på grund af ynglende fugle bliver grundene først udbudt til maj 2023 i stedet for slut 2022.

Byrådet i Syddjurs Kommune vedtog i april 2022 en ny lokalplan for et boligområde ved Hvedevangen og Rughaven i Thorsager. Samlet vil den færdige udbygning af det nye område bestå af op til 42 nye parcelhuse i den sydlige del af Thorsager.

 

Udstykningens første etape består af 18 byggegrunde og var forventet udbudt i slutningen af 2022. Arbejdet med at byggemodne området med blandt andet kloak, el og veje er dog blevet forsinket.

 

På området findes et stykke skov som skal ryddes for at byggemodningen kan begynde. På grund af ynglende fugle og andre dyr, har man valgt at udsætte rydningen til efteråret. Udsættelsen af rydningen betyder, at området første forventet udbudt i maj 2023 i stedet for slutningen af 2022.

 

Formand for udvalget for Natur, teknik og miljøudvalget Kim Lykke Jensen udtaler:

 

- Det er rigtig godt at Thorsager med den nye lokalplan ved Hvedevangen og Rughaven bliver tilført nye byggegrunde, det er der behov for. Den nye udstykning kræver dog, at vi rydder et stykke skovområde og vi har i den forbindelse valgt at tage hensyn til de ynglende fugle og andre dyr i området. Det betyder, at vi først rydder skovområdet i udstykningen til efteråret, sådan at vi ikke forstyrrer ynglen. Udsættelsen betyder desværre at udstykningen af første etape på 18 grunde bliver forsinket i ca. 6 måneder. Jeg tænker dog, at vi her tager et helt rimeligt hensyn, når vi nu vælger at rydde et stykke natur.

 

Forsinkelsen betyder, at en forventet indtægt på salg af grundene i Thorsager i 2022 på forventet ca. 4 mio. kr. bliver forskudt til 2023.