Plejecentre og rehabilitering

Der er krav om Coronapas ved besøg på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Krav om mundbind / visir på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Besøgende og medarbejdere på ældrecentre skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som offentligheden har adgang til. Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for følgende personer:

 • Beboere i plejeboliger
 • Borgere på aflastningspladser
 • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, som kun medarbejdere og lignende har adgang til.
 • Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter.

Du kan blive bortvist, hvis du uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Krav om Coronapas på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Der er krav om Coronapas for besøgende på plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser. En række anbringelsessteder og botilbud er også omfattet.

Kravet om coronapas for besøgende omfatter også steder, hvor der leveres og modtages:

 • Rehabiliteringsforløb efter § 83 a i lov om social service.
 • Afløsning og aflastning efter § 84, stk. 1 i lov om social service.
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 i lov om social service.

Følgende personer er undtaget fra kravet om Coronapas:

 • Børn under 15 år.
 • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ansatte, håndværkere, frisører, fodterapeuter, frivillige mv. betragtes ikke som besøgende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen bolig ikke er omfattet, men hvis du skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Gode råd i forbindelse med besøg

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger nedenstående seks råd i forbindelse med besøg på ældrecentre:

 • Hold afstand, hvis du eller den, du besøger, ikke er vaccineret.
 • Udskyd dit besøg og gå i isolation, hvis du har symptomer.
 • Luft gerne ud under dit besøg.
 • Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og altid, når du ankommer, og inden du går.
 • Rør ting så lidt som muligt under dit besøg. Dette gælder f.eks. bordplader og håndtag m.v.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00