Skoler og dagtilbud

Se de gældende retningslinjer for skoler og dagtilbud

Krav om mundbind

Der er krav om, at forældre og besøgende bærer mundbind/visir i dagtilbud og grundskoler.

Tiltag på grund af høj smitte

Smittetallet i Syddjurs Kommune er desværre så højt, at dagtilbuddene og folkeskolerne i området har været nødt til at iværksætte tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte.

Tiltagene udløses af, at kommunen på tre parametre ligger for højt: Over 400 smittede pr. 100.000 indbyggere og mindst 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Tiltagene kan ophøre igen, når kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de to parametre for henholdsvis incidens og antal smittetilfælde.

Tiltagene iværksættes på Børne- og Undervisningsministeriets opfordring, idet kontrol over smitte i de enkelte kommuner er væsentlig for, at landet som helhed kan være åbent.

Vi opfordrer alle til at blive testet regelmæssigt, og at alle over 5 år lader sig vaccinere, for at vi kan stoppe smittespredning.

Vi opfordrer desuden til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd. Husk at holde afstand, spritte af/vaske hænder og tørre flader af, som mange rører ved. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19 og bliv testet hurtigst muligt.

Børn i skole

Smittetallet i Syddjurs Kommune er desværre så højt, at folkeskolerne har været nødt til at iværksætte følgende tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte:

  • Ingen undervisning på tværs af stamklasser
  • Aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Elever og medarbejdere fra og med 1. klasse opfordres til to ugentlige test, hvis man ikke er vaccineret eller smittet inden for de seneste 6 måneder.
  • Elever opdeles klassevist i frikvarterer og pauser.
  • Skolen opfordrer til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
  • Skolen opfordrer til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

I forbindelse med genåbning af skolerne 5. januar 2022 opfordrede Børne- og Undervisningsministeriet på et pressemøde tirsdag d. 4. januar 2022 til to ugentlige test af elever og medarbejdere fra og med 1. klasse.

I Syddjurs Kommune tilbydes den ene ugentlige test som en udleveret hjemmetest og den anden som en kviktest på skolen.

Børn i dagtilbud

Smittetallet i Syddjurs Kommune er desværre så højt, at dagtilbuddene har været nødt til at iværksætte følgende tiltag for at forebygge yderligere spredning af smitte:

  • Børnene skal så vidt muligt holde sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling, når de er indendørs. I ydertimerne/ i ferien vil det dog være nødvendigt at samle børn på tværs af stuer og grupper.
  • Aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft

Mandag-Tirsdag

10:00 - 15:00

Torsdag

10:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 12:00