Sagsbehandlingsfrister

Find frister for hvor lang tid der må gå, før en afgørelse skal være truffet på de enkelte fagområder.

Byrådet skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet på de enkelte fagområder.

Sagsbehandlingsfristerne finder tillige anvendelse på sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen.

Det er kommunens opgave at 

  1. behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
  2. fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse
  3. give borgeren besked, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag
  4. fristerne skal være offentligt tilgængelige 

Gældende sagsbehandlingsfrister

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft