Støtte til kost og logi for ukrainere i privat indkvartering

Læs om støtte til kost og logi for de ukrainere, som bor i privat indkvartering.

Ukrainere kan søge støtte til kost, hvis de bor i privat indkvartering. Borgere, der har ukrainere boende, kan søge om støtte til logi.

Når ukrainere har modtaget opholdstilladelse, ophører muligheden for støtte til kost og logi, da ukrainske borgere herefter vil modtage en integrationsydelse.

Støtte til kost

For at søge om støtte til kost skal ukrainske borgere møde op om torsdagen i borgerservice på rådhuset i Ebeltoft. Der kan ansøges med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 10. marts 2022.

I uge 21 er der åbent for udbetaling onsdag den 25. maj i stedet for den 26. maj pga. Kristi Himmelfartsdag.

Man skal medbringe gyldig legitimation for alle, der skal modtage støtten, inklusive børn. Desuden skal man medbringe dokumentation for, at der er søgt om opholdstilladelse.

Støtten udbetales kontant for en periode ad gangen.

Der udbetales 80 kr. pr. voksen pr. dag og 40 kr. pr. barn pr. dag.

NB: I uge 20 er der ud over torsdag også åbent fredag den 20. maj 2022, da en større gruppe af ukrainere er på en tur arrangeret om torsdagen af Røde Kors.

Støtte til logi

Borgere, der har ukrainere boende, kan søge om støtte til logi. Der kan søges om støtte med tilbagevirkende kraft fra den dato de ukrainske flygtninge ankom, dog tidligst fra den 10. marts 2022.

Der kræves fysisk fremmøde i borgerservice på rådhuset i Ebeltoft, hvor der skal underskrives en tro og love-erklæring med oplysninger om de ukrainere, man har boende (navn, fødselsdag og indrejsedato).

Man skal orientere kommunen, når de pågældende ukrainere modtager deres opholdstilladelse, da støtten herefter skal ophøre. Ukrainerne vil herefter kunne søge om en integrationsydelse, der dækker blandt andet husleje.

Der udbetales som udgangspunkt 2402 kr. pr. voksen ukrainer med eller uden børn pr. måned. Hvis der bor flere generationer eller andet under samme tag foretages en individuel vurdering.

Borgerservice

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft