Budget 2023

Budget 2023 blev vedtaget den 12. oktober 2022.

Overordnet tidsplan

Tabellen indeholder de vigtigste milepæle i budget 2023.

Dato

Aktivitet

25. august 2022

Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet

26. august 2022

Direktionens budgetoplæg præsenteres for ledere og MED-organisationen. 

Budgetoplægget offentliggøres på hjemmesiden.

1. september 2022

Borgermøde om budget 2023

8. og 9. september 2022

Budgetseminar for Byrådet

14. september 2022

Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetforslaget

21. september 2022

1. behandling af budget 2023

12. oktober 2022

2. behandling og endelig godkendelse af budget 2023

30. november 2023

Justerede takster for dagpasning og en række andre områder godkendes på baggrund af budget 2023

Direktionens budgetoplæg af 25. august - oversigt

Direktionens budgetoplæg består af 30 filer fordelt på 13 kategorier. 

 1. Strategisk beskrivelse af budgetoplæg og præsentationen til Byrådet
 2. Direktionens budgetoplæg - overblik: Resultatopgørelse, oversigt drift, oversigt anlæg og oversigt over normeringsmæssige konsekvenser
 3. Direktionens budgetoplæg - drift
 4. Direktionens budgetoplæg - anlæg
 5. Udenfor Direktionens budgetoplæg - udvidelsesblokke drift
 6. Udenfor Direktionens budgetoplæg - udvidelsesblokke anlæg
 7. Resultatmål
 8. Baggrundsnotater og analyser på fagområder
 9. Generelle baggrundsnotater og analyser
 10. Befolkningsprognose
 11. Øvrige bilag
 12. Den faseopdelte budgetlægning med KL
 13. Proces- og tidsplan

Direktionens budgetforslag af 25. august - bilag

Her kan du finde alle bilag fra direktionens budgetforslag.

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft