Omstillings- og reduktionskatalog 2024

Kom med dine idéer og forslag til omstillings- og reduktionskataloget. Kataloget skal anvendes frem mod budget 2024.

Baggrund for omstillings- og reduktionskataloget

Er der procedurer, som kan ændres, arbejdsmetoder, der kan gentænkes, eller måske er der service, som vi helt kan undvære? Så vil Syddjurs Kommune gerne høre fra dig. Byrådet inviterer både medarbejdere og borgere til at bidrage med deres ideer, sådan at budgetlægningen for 2024 får det bedst mulige grundlag.

Baggrunden er, at prognoserne for budget 2024 ser vanskelige ud. Et stigende antal ældre og flere børn er med til at øge udgifterne med op til 25 mio. kr. årligt, hvor under halvdelen dækkes af den kommunale udligning. Ligesom landets øvrige kommuner oplever Syddjurs Kommune også flere borgere med komplekse problemstillinger og støt stigende udgifter til vikarer på ældreområdet. Samtidig er inflationen med til at øge udgifterne til de helt nødvendige anlægsarbejder, som følger af, at kommunen er en attraktiv tilflytningskommune.

Byrådet besluttede derfor med budgetforliget for 2023, at der frem mod budgettet i 2024 skulle udarbejdes et omstillings- og reduktionskatalog på 50 mio. kr., hvoraf det blev forventet, at ca. 30 mio. skulle udmøntes. Beløbsrammen på omstillings- og reduktionskataloget blev på Byrådsmødet den 21. december hævet til 60 mio. kr. på baggrund af en opdateret økonomisk prognose.

Aflever dine ideer til omstillings- og reduktionskataloget

Via denne formular kan du indsende konkrete ideforslag til omstillings- og reduktionskataloget. Efter indmelding vil dit forslag indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et omstillings- og reduktionskatalog. Kataloget vil blive præsenteret for Byrådet til sommer og indgå i budgetforhandlingerne.

Der kan afgives forslag frem den 10. marts 2023. Du vil ikke få en individuel tilbagemelding på dit forslag.

Indlæser formular

Borgermøde den 6. marts 2023 - tilmelding

Byrådet inviterer alle til en workshop om omstilling og reduktion frem mod budget 2024. 

Borgermødet med workshop finder sted mandag den 6. marts kl. 17.00 – 19.35 i Kolind+ på Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.

Program
17.00 Velkomst v/ borgmester Michael Stegger Jensen
17.05 Kommunens økonomi v/ kommunaldirektør Rasmus Møller
17.25 Introduktion til workshops
17.30 Workshops – tilmeld dig efter din interesse
18.15 Pause + forplejning
18.45 Opsamling og dialog i plenum
19.15 Afrunding

Tilmelding
Der er krav om tilmelding seneste den 27. februar 2023. 

I tilmeldingen skal du angive hvilket tema, som du helst vil følge.

NB - tilmeldingen foregår via et link som publiceres her på siden den 3. februar 2023.

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft