Byrådets arbejde

Her finder du en oversigt over de regler og retningslinjer, der danner rammen for byrådet og de politiske udvalg. Du kan også finde styrelsesvedtægten for Syddjurs Kommune.

Forretningsorden

Her kan du læse retningslinjer for afvikling af byrådets møder og arbejde.

Guide til det politiske arbejde

Guiden er målrettet medlemmer af Byrådet og beskriver en række væsentlige forhold i det politiske arbejde

Kompetenceplan

Her kan du læse om fordelingen af kompetencer mellem byråd, udvalg og administrationen.

Styrelsesvedtægt

Her kan du læse om de generelle bestemmelser for den overordnede styrelse i Syddjurs Kommune.