Vederlag

Byrådets medlemmer skal oplyse om de vederlag, de får for særlige poster, de er valgt til.

Medlemmerne af byrådet skal oplyse størrelsen på de vederlag, de modtager for at varetage forskellige hverv. Det gælder for eksempel et bestyrelsesmedlem af et I/S eller A/S selskab, som Syddjurs Kommune deltager i.

Reglerne gælder både for valgte medlemmer og for ansatte i den kommunale administration, der efter forslag fra kommunen, udfører sådanne hverv. 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvem der i det forgange år har modtaget vederlag og størrelsen af vederlaget.Vederlag for medlemmer i 2020

Ledelsessekretariatet

Mandag-Tirsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

08:30 - 12:00

Lundbergsvej 2 - 8400 Ebeltoft