Kommuneplan

I kommuneplanen kan du læse om, hvad arealerne i kommunen skal bruges til.

Klagevejledning

Du kan klage over lokalplaner, kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner.

Kommuneplan - Gældende

Kommuneplanen 2020-2032 er grundlaget for anvendelse af arealer og hensyn til naturen i kommunen.

Kommuneplan 2024 - forslag til arealudlæg

Fra januar til sommeren 2023 arbejder vi med grundlaget for at revidere kommuneplanen. Vi ser nærmere på interesser, drømme og potentialer her i Syddjurs Kommune i samarbejde med vores interessenter.

Lokalplaner

Find lokalplaner og se, hvad de betyder for dig og dit lokalområde.

Udviklingsprojekter

Find aktuelle udviklingsprojekter, som vi laver i samarbejde med lokale og offentlige aktører.