Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådets temamøder 20-08-2019 15:30 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 1 Budget 2020 - konference om anlæg
 • Sagsfremstilling

  Som en del af budgetprocessen afholdes en konference om anlæg for Byrådet den 20. august 2019.

  Anlægskonferencen er tilrettelagt med følgende tematiske hovedindhold:

  1. Forudsætninger og rammer for den aktuelle budgetlægning
  2. Udvalgenes udfordringer og prioriteringer
  3. Et samlet perspektiv på anlæg på kort og lang sigt

  Programmet for konferencen er vedlagt.

  Der er i øvrigt vedlagt en række bilag som baggrundsmateriale på konferencen:

  • Investeringsoversigt 2019 – 2022
  • Foreløbig analyse af bruttoanlægsbehov de næste 10 år
  • Plejeboliganalyse 2019
  • Analyse af Hornslets strategiske udviklingspotentialer, der indgår i kommuneplanarbejdet
 • Beslutning i Byrådets temamøder den 20-08-2019

  Drøftet.