Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune er i gang med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.

Arbejdet med lokalplanen blev skudt igang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft. Nederst på siden kan du finde et notat med nogle af synspunkterne fra mødet. Her kan du også finde slides og oplæg fra opstartsmødet - præsenteret af henholdsvis Syddjurs Kommune og BLIS.

På opstartsmødet var der også mulighed for, at tilmelde sig nyhedsbreve om lokalplanarbejdet samt at deltage i arbejdsgrupper under de 3 temaer, som er beskrevet nedenfor.

  • Delområder og grad af bevaring
    Lørdag den 29. juni 2019 kl. 10:00

Mødet blev holdt på rådhuset i Ebeltoft. Du kan finde et notat nederst på siden, hvor du kan læse om arbejdsgruppens drøftelser.

  • Bevaringsbestemmelser – facade, tag mv.
    Lørdag den 17. august 2019 kl. 10:00

Mødet blev holdt på rådhuset i Ebeltoft. Du kan finde et notat nederst på siden, hvor du kan læse om arbejdsgruppens drøftelser.

  • Veje og beplantning
    Lørdag den 21. september 2019 kl. 10:00

Mødet blev holdt på Egils Café. Du kan finde et notat nederst på siden, hvor du kan læse om arbejdsgruppens drøftelser.

På arbejdsgruppemøderne deltog også repræsentanter for Grundejerforeningen Femmøller Strands bestyrelse, samt Arkitekt Lotte Asving Donslund fra Plan og Udvikling ved Syddjurs Kommune.

Lokalplanprocessens videre forløb

De 3 arbejdsgruppemøder er nu afholdt og den første del af processen er afsluttet.

Det har været 3 spændende og konstruktive møder, med engagerede deltagere, der har bidraget med en stor viden om området. Der er blevet drøftet mange dilemmaer.  Der er især udtrykt stort fokus på hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at komme videre med formidling af feriebyens oprindelige stemning og ånd, i tråd med Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

Syddjurs Kommune samler nu op på processen, herunder blandt andet pointer fra arbejdsgruppemøderne, øvrige indsendte bemærkninger mv. Det skal samtidig vurderes, om der skal suppleres med yderligere baggrundsmateriale og undersøgelser. Det samlede materiale vil udgøre en del af grundlaget for det videre arbejde, hvor vi starter op med udarbejdelse af et udkast til lokalplan.

Du kan se tids- og procesplan i bilag nederst på siden.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor det forventede lokalplanområde, som lige nu gennemgås. Resultaterne fra registreringerne kan ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

 

Flere ejendomme er foreslået indarbejdet i lokalplanens område. Hvis lokalplanområdet udvides vil disse ejendomme også skulle SAVE-registreres.

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

Opdateret: 18-10-2019 13:02

Kontakt