Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune har påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.

Arbejdet med lokalplanen blev skudt igang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul, Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft.

Tak for et stort fremmøde og engagement! Vi havde et godt og konstruktivt møde, med mange gode input og vigtige emner, der i den kommende proces skal drøftes og viderebearbejdes - en proces med fokus på bevaring af Egil Fischers Ferieby ved Femmøller.

Nederst på siden kan du finde et notat med nogle af synspunkterne fra mødet. Her kan du også finde slides og oplæg fra opstartsmødet - præsenteret af henholdsvis Syddjurs Kommune og BLIS.

På mødet var der også mulighed for, at tilmelde sig nyhedsbreve om lokalplanarbejdet. Du kan fortsat tilmelde dig disse ved at kontakte os på mailadresserne, som du finder nederst på siden.

Der blev på mødet oprettet 3 arbejdsgrupper, der hver skal arbejde med 1 af følgende 3 temaer:
 

  • Delområder og grad af bevaring
    Lørdag den 29. juni 2019 kl. 10:00

Mødet er afholdt - du kan finde et notat nederst på siden, hvor du kan læse om arbejdsgruppens drøftelser.

  • Bevaringsbestemmelser – facade, tag mv.
    Lørdag den 17. august 2019 kl. 10:00

Mødet er afholdt. Et notat med opsamling fra mødet lægges snarest nederst på denne side.

  • Veje og beplantning
    Lørdag den 21. september 2019 kl. 10:00

Det 3. og sidste arbejdsgruppemøde om "Veje og beplantning" holdes på Egils Café, Hovedgaden 14, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft .

Der vil på arbejdsgruppemøderne deltage en repræsentant for Grundejerforeningen Femmøller Strands bestyrelse, samt Arkitekt Lotte Asving Donslund fra Plan og Udvikling ved Syddjurs Kommune.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der pågår lige nu en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor det forventede lokalplanområde. Resultaterne fra registreringerne kan ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Ejendommene Egil Fischers vej 17 og Nørrehald mangler dog endnu at blive registreret.

Flere ejendomme er foreslået indarbejdet i lokalplanens område. I det tilfælde at lokalplanområdet udvides vil disse ejendomme også skulle SAVE-registreres.

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

Har du spørgsmål til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

 

Opdateret: 19-09-2019 14:10

Kontakt