Energibesparelse hos virksomheder

Syddjurs Kommune ønsker at fremme anvendelsen af vedvarende energi og reducere energiforbruget hos kommunens borgere og virksomheder gennem energibesparelser og -renovering. Dette mindsker udledningen af CO2 og bidrager samtidig til vækst hos kommunens især små- og mellemstore virksomheder.

Syddjurs Kommune bidrager til denne målsætninger gennem klimastrategiske aftaler med relevante virksomheder og organisationer, samt deltager i relevante udviklingsprojekter.

:

Opdateret: 21-06-2012 10:40

Kontakt

Feedback