Grønt regnskab

De grønne regnskaber skal give offentligheden let tilgængelig information om virksomhedernes miljøforhold. Formålet er at forbedre borgernes muligheder for at følge virksomhedernes miljøarbejde samt inspirere virksomhederne til at sætte indsatsen for miljøet i system og opnå forretningsmæssige fordele.

Regnskabet opgør bl.a. virksomhedens forbrug af energi, vand og råvarer samt virksomhedens affald og forurening.

Virksomheden skal indberette sit grønne regnskab digitalt via www.virk.dk.

Reglerne for udarbejdelse af grønt regnskab fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om  visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Af bekendtgørelsens bilag 1 fremgår, hvilke virksomheder, der skal lave grønt regnskab.

Opdateret: 29-08-2014 21:45
Feedback