Bortforpagtning af landbrugsarealer

Udbud af forpagtninger 2019-2024

BUDFRIST TIRSDAG DEN 23. JULI 2019 KL. 10.00

Syddjurs Kommune udbyder hermed følgende landbrugsarealer til bortforpagtning:

                   1)      Areal ved Vrinners by

                            Ca. 3,5 ha. dyrkbart areal bestående af

                            del af matr.nr. 27t Vrinners By, Rolsø samt

                            matr.nr. 21u Vrinners By, Rolsø

 

                   2)       Areal ved Skørring by

                            Ca. 0,7 ha. dyrkbart areal af del af matr.nr. 3t Skørring By,

                             Skørring

 

                    3)      Areal ved Mariendalsvej, Boeslum

          Ca. 34 ha. dyrkbart areal bestående af

         del af matr.nr. 23p Boeslum By, Dråby 

          

 4)     Areal øst for Pindstrup Kirke

                            Ca. 0,7 ha. dyrkbart areal, bestående af

                            matr.nr. 1et Pindstrup By, Marie Magdalene.

                            Arealet må udelukkende anvendes til at slå hø.

                

                   5)      Arealer ved Ågårdvej og Engvej i Hornslet

                            Ca. 7,7 ha. dyrkbart areal, bestående af

                            del af matr.nr. 1f og 1n Tendrup By, Hornslet og

                            matr.nr. 8b Tendrup By, Hornslet

                            samt

                            matr.nr. 6c og 9f Hornslet By, Hornslet

 

Arealerne bortforpagtes for en 5 års periode som udgangspunkt fra den 1.09.2019 til den 31.08.2024. Arealerne skal dyrkes landbrugsmæssigt.

Kort samt udkast til forpagtningskontrakt for de enkelte arealer kan findes nederst på siden.

Særlige betingelser for arealerne

  • Forbud mod anvendelse af pesticider på samtlige arealer
  • Der må kun udkøres slam på arealerne efter skriftlig aftale med ejer
  • Betalingsrettigheder overdrages fra tidligere forpagter
  • Forpagteren afholder, ud over forpagtningsafgift, samtlige udgifter til overførsel af betalingsrettigheder
  • Drift af det forpagtede areal skal ske i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder dyrkningsfrie bræmmer m.v.

Tilbud skal udregnes i fast pris pr. år for det samlede areal der bydes på. Er prisen ikke udregnet på denne måde, betragtes tilbuddet som ugyldigt.

Arealerne vil kun blive bortforpagtet, såfremt der fremkommer tilbud, som kan accepteres af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Ejendomsadministrationen på tlf. 87535840 eller ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Tilbuddene skal være mærket “Landbrugsareal nr.__” (f.eks.: Landbrugsareal nr. 1) og afleveres personligt til Borgerservice i administrationsbygningen Lundbergsvej 2 i Ebeltoft.

Tilbud skal være Syddjurs Kommune i hænde senest tirsdag den 23. juli 2019 kl. 10.00, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet, evt. under overværelse af interesserede tilbudsgivere.

Endelig afgørelse forventes truffet senest den 26. juli 2019.

                                                     

         

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 22-07-2019 12:02

Kontakt