Ebeltoft - Færgevejen 46

Udbud af Færgegården til salg

Syddjurs Kommune udbyder ejendommen "Færgegården", beliggende Færgevejen 46, 8400 Ebeltoft, til salg i offentligt udbud.

Ejendommen består af stuehus med mindre driftsbygninger, samt omkringliggende jord.

Ejendommen er beliggende i landzone, og er omfattet af kommuneplanramme 1.1.E8, Erhvervsområde langs færgevejen ved Ebeltoft Færgehavn.

Ejendommen er delvist omfattet af lokalplan 132, Erhvervsområde (havplaceret vindmøllepark, fiskerihavn m.m. ved Ebeltoft Færgehavn), Ebeltoft.

 

Ejendommen består af matr.nr. 26a, Ebeltoft Markjorder og 2d, Skovgårde, Ebeltoft Jorder.

Pris:

Ejendommen udbydes uden mindstepris, og alle indkomne bud forelægges Økonomiudvalget til stillingtagen. Det forbeholdes at forkaste alle indkomne bud.

Tilslutningsbidrag:

Køber er forpligtet til at betale tilslutningsbidrag vedrørende kloak til sælger i forbindelse med handlen. Der henvises til bilag 3, udarbejdet af Syddjurs Spildevand A/S, med angivelse af tilslutningsbidrag vedrørende kloak, der skal refunderes pr. matrikel. Tilslutningsbidrag opkræves udover købesummen.

Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber til de relevante forsyningsvirksomheder udover købesummen.

Forpagtning:

Ejendommen er bortforpagtet, jf. bilag 13. Forpagtningsaftale opsiges i forbindelse med salg af grundene.

Ansvarsfraskrivelse:

Ejendommen sælges med ansvarsfraskrivelse fra sælgers side.

Salgsopstilling og udbudsvilkår vedr. ejendommen:

Der henvises til vedlagte salgsopstilling og udbudsvilkår vedrørende ejendommen.

Frist for bud:

Tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 12.00

Bud sendes til grundsalg@syddjurs.dk eller til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Teknik og Miljø Sekretariat.

Opdateret: 13-05-2019 14:22

Kontakt

Feedback