Ebeltoft - Kaarsbergvej

Udbud af erhvervsgrunde ved Ebeltoft

Syddjurs Kommune udbyder erhvervsgrunde i erhvervsområde ved Færgehavnen i Ebeltoft.

Grundene er omfattet af lokalplan 140, Industriområde mm. ved Ebeltoft Færgehavn, der udlægger områdets anvendelse til industri- og større vækstvirksomheder samt entreprenør- og lagervirksomhed, og virksomheder, der skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen.

Der er tale om store erhvervsgrunde på mellem 21.598 m2 og 48.311 m2.

 

Følgende matrikler udbydes til salg: matr.nr. 2c, 2cl, 48a, 48b og 48c, alle Ebeltoft Markjorder.

Udbudsvilkår:

Der er mulighed for at byde på mere end én grund.

Pris:

Grundene udbydes med en mindstepris på 40 kr. pr. m2 ekskl. moms. Det forbeholdes at forkaste alle indkomne bud.

Tilslutningsbidrag:

Køber er forpligtet til at betale tilslutningsbidrag vedrørende kloak til sælger i forbindelse med handlen. Der henvises til bilag 3, udarbejdet af Syddjurs Spildevand A/S, med angivelse af tilslutningsbidrag vedrørende kloak, der skal refunderes pr. matrikel. Tilslutningsbidrag opkræves udover købesummen.

Der er mulighed for, at afgive bud med forbehold for, at der indgås en aftale med Syddjurs Spildevand om en hel eller delvis fritagelse for betaling af tilslutningsbidrag. Det er en forudsætning for en sådan fritagelse, at Syddjurs Spildevand vurderer, at købers påtænkte anvendelse af grundene kan karakteriseres som et særligt tilfælde, hvor spildevandsforsyningsselskabet kan fastsætte tilslutningsbidraget lavere, jf. spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 8.

Det fremgår af bestemmelsen, at bidraget dog ikke vil kunne fastsættes lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. Syddjurs Spildevand oplyser, at udgifterne udgør 36,80 kr. per m2 ekskl. moms, med tillæg af omkostninger til eventuel fjernelse af kloakanlægget.

Den endelige stillingtagen til en eventuel nedsættelse tilkommer Syddjurs Spildevand, og Syddjurs Kommune vil stadig opkræve beløbet i forbindelse med handlen.

Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber til de relevante forsyningsvirksomheder udover købesummen.

Forpagtning:

En del af grundene drives landbrugsmæssigt, og er bortforpagtet, jf. bilag 5. Forpagtningsaftale opsiges i forbindelse med salg af grundene.

 

Hvis du ønsker at købe en grund, sendes underskrevet købsaftale til grundsalg@syddjurs.dk.

 

 

Opdateret: 27-11-2019 15:22

Kontakt