Ebeltoft - Kaarsbergvej

Udbud af erhvervsgrunde ved Ebeltoft

Syddjurs Kommune udbyder erhvervsgrunde i erhvervsområde ved Færgehavnen i Ebeltoft.

Grundene er omfattet af lokalplan 140, Industriområde mm. ved Ebeltoft Færgehavn, der udlægger områdets anvendelse til industri- og større vækstvirksomheder samt entreprenør- og lagervirksomhed, og virksomheder, der skønnes at have en naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen.

Der er tale om store erhvervsgrunde på mellem 21.598 m2 og 48.311 m2.

 

Følgende matrikler udbydes til salg: matr.nr. 2c, 2cl, 48a, 48b og 48c, alle Ebeltoft Markjorder.

Matr.nr. 26a, Ebeltoft Markjorder og 2d, Skovgårde, Ebeltoft Jorder udbydes også til salg, se dette link.

 

Udbudsvilkår:

Der er mulighed for at byde på mere end én grund.

Pris:

Grundene udbydes uden mindstepris, og alle indkomne bud forelægges Økonomiudvalget til stillingtagen. Det forbeholdes at forkaste alle indkomne bud.

Tilslutningsbidrag:

Køber er forpligtet til at betale tilslutningsbidrag vedrørende kloak til sælger i forbindelse med handlen. Der henvises til bilag 3, udarbejdet af Syddjurs Spildevand A/S, med angivelse af tilslutningsbidrag vedrørende kloak, der skal refunderes pr. matrikel. Tilslutningsbidrag opkræves udover købesummen.

Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber til de relevante forsyningsvirksomheder udover købesummen.

Forpagtning:

En del af grundene drives landbrugsmæssigt, og er bortforpagtet, jf. bilag 5. Forpagtningsaftale opsiges i forbindelse med salg af grundene.

Frist for bud:

Tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 12.00

Bud sendes til grundsalg@syddjurs.dk eller til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Teknik og Miljø Sekretariat.

 

 

Opdateret: 10-05-2019 17:30

Kontakt

Feedback