Kolind – Nyhåbsvej

Syddjurs Kommune udbyder nu gode erhvervsgrunde i Kolind

Grundene ligger i den sydvestlige del af Kolind i et allerede etableret erhvervsområde.

Beliggenhed: Nyhåbsvej, 8560 Kolind (matr. nr. 4h og 9b, Kolind By, Kolind).

Størrelse: Så vidt muligt efter købers ønske (mindst 2500 m2, max 8000 m2)

Det samlede udbudte område udgør 42.104 m2 og heraf er 372 m2 vej (matr. nr. 4h er 1.356 m2 og matr. nr. 9b er 40.748 m2, heraf vej 372 m2 ).

Anvendelse: Grundene må anvendes til industri, større værkstedsvirksomhed, entreprenørvirksomhed, oplagsvirksomhed, en gros handel og forretningsvirksomhed med tilknytning til erhvervet (miljøklasse 1-3).

Mindstepris: 90,00 kr. pr. kvm ekskl. moms.

Alle priser er ekskl. tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber betaler selv udgifter til udstykning og udgifter til byggemodning inden for egen parcel.

Købsaftale sendes på mail til ejendomsadministration@syddjurs.dk. Bud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Materiale

Hent salgsmateriale indeholdende tingbogsattest, salgsbetingelser, tilbudsblanket, forslag til inddeling af grunde nederst på siden

Særlige opmærksomhedspunkter:

Manglende servitutter

Der findes en oversigt over tinglyste servitutter i udbudsmaterialet (i tingbogsattesten). Selve servitutterne er endnu ikke indhentet, men Syddjurs Kommune vil søge at gøre dette og offentliggøre dem her på siden inden budfristen. Man kan indtil videre selv finde dem på www.tinglysning.dk

Registrering som selvstændig fast ejendom

Grundene er ikke udstykket men er p.t. registreret i tinglysningssystemet under matr. nr. 4h og 9b, Kolind By, Kolind. Udstykning sker ved en af sælger valgt landinspektør. Køber afholder udgifter til udstykning.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen.

Fredskov

Der er fredskov på en mindre del af det udbudte område (se kort i udbudsmaterialet). Hvis man ønsker at byde på dette område, bærer man selv risikoen for, om fredskovpligten kan ophæves.

BilagStørrelse
Nyhaarbsvej samlede bilag.pdf3.2 MB
Opdateret: 22-11-2019 08:00

Kontakt