Mørke - Parkvej 19

Projektejendom på Parkvej 19 i Mørke - solgt i budrunde

Den tidligere børnehave ”Kastanjehuset” på Parkvej 19, 8544 Mørke, udbydes til salg. Det registrerede bebyggede erhvervsareal udgør ca. 451 m2, og grundens areal er 1832 m2.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 9.1.B2, der udlægger området til boligområde og byzone. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Ejendommen har på nuværende tidspunkt status som erhvervsejendom. Byggeri har oplyst, at der ikke må opføres bebyggelse til erhverv på grunden. Kommende byggeri på matriklen skal derfor være boliger i form af åben- og eller tæt-lav boligbebyggelse. Antallet af boliger afhænger af, hvilken type boliger, der bliver opført. Der gøres opmærksom på, at et kommende projekt kan være lokalplanpligtigt.

Ejendommen udbydes for kr. 850.000.

Ejendommen sælges i den stand, som den nu er og forefindes.

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (budblanket, tingbogsoplysning, salgsopstilling og udbudsvilkår mv.) nederst på denne side.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk   

Om Mørke:

Der er gode muligheder for transport til Aarhus, idet letbanen har standsested i Mørke. Infrastrukturen er generelt god, da også motortrafikvejen og lufthavnen er meget tæt på. Man kan nå til Aarhus i bil eller med Aarhus Letbane på ca. 25 - 30 min.

Der er skole, børnehave og gode indkøbsmuligheder i Mørke. Der er i idrætsforeningen/hallen mulighed for at dyrke sport. Mørke har sit eget "Byens Hus", der fungerer som forsamlingshus, hvor der bl.a. er indrettet café. I nabobyen Hornslet er der biograf og et stort antal butikker.

Hvordan købes ejendommen?

I første omgang sælges ejendommen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste pris. Såfremt ejendommen ikke afhændes i budrunden, bliver den efter endt budrunde udbudt til salg med den anførte pris som mindstepris.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale evt. tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne ud over købesummen.

Hvis du gerne vil byde på ejendommen, skal du sende udfyldt budblanket samt underskrevet oplysning om fortrydelsesret pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk  eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Såfremt ejendommen sælges til en privatperson, vil salget være omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1123 af 22. september 2015 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og ifølge denne lov (kap. 2) kan køber træde tilbage fra handlen (fortryde en aftale om køb af fast ejendom mv.) inden 6 hverdage mod betaling af 1 % af købesummen. Se nærmere i nedenstående dokument, som i dette tilfælde skal underskrives sammen med tilbudblanket.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

Opdateret: 27-02-2020 13:44

Kontakt