Hornslet

Attraktiv storparcel i Hornslet udbydes til salg

Syddjurs Kommune udbyder attraktiv storparcel i Hornslet til salg. Storparcellen er beliggende på Ole Geislers Vej i Frihedskæmperkvarteret i Hornslet. Der er 52 nye parcelhusgrunde som nærmeste nabo.

Lokalplan 415 er gældende for området.

 

Der er mulighed for etablering af tæt-lav-bebyggelse i form af række-, kæde- eller klyngehuse til helårsbeboelse. Der må ikke udstykkes matrikler under 250 m2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Byggeri har vejledende udtalt, at der formentlig kan opføres 22 boliger, men endelig tilladelse forudsætter godkendelse af projekt.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Storparcellen er under udstykning, der forventes afsluttet i efteråret 2019. Syddjurs Kommune betaler omkostningerne til udmatrikuleringen. Køber skal selv forestå eventuel videre udstykning af storparcellen.

Pris:

Storparcellen udbydes til salg for 5.700.000 kr. ekskl. moms.

Køber skal ud over købesummen betale tilslutningsafgifter for varme, vand, el og kloak i forhold til antallet af boliger, der opføres.

I første omgang udbydes storparcellen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Såfremt storparcellen ikke afhændes i budrunden, kommer storparcellen til salg med den anførte pris som mindstepris.

Sådan byder du på storparcellen:

Hvis du gerne vil byde på storparcellen, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. almindelig post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfrist er onsdag, den 16. oktober 2019, kl. 12.00

 

 

 

Opdateret: 15-10-2019 12:52

Kontakt