Rønde Nord

Attraktiv storparcel i Kappelgårdparken udbydes til salg

Syddjurs Kommune udbyder nu en attraktiv storparcel til salg.

Storparcellen er beliggende ved Kappelgårdparken og Baunehøjparken i Rønde, der begge er attraktive boligområder.

Byggeret

Storparcellen er omfattet af lokalplan 71, Landskabsbyen Rønde Nord, delområde IV. Storparcellen kan ifølge lokalplanen bebygges med 12-16 boliger. Det vurderes, at der potentielt vil kunne meddeles dispensation til opførsel af flere boliger, såfremt der sendes situationsplan mv., der kan godkendes af Byggeri. dwg-fil til brug for projektering kan rekvireres ved henvendelse til grundsalg@syddjurs.dk.

Vilkår

Storparcellen udbydes på nedenstående vilkår med tillæg af de vilkår, der fremgår af denne hjemmeside.

Vejledende pris

Storparcellen udbydes med en vejledende pris på 250.000 kr. ekskl. moms pr. byggeret. Der er mulighed for at byde højere eller lavere.

Købesum

Købesummen fastlægges endeligt, når der er meddelt byggetilladelse. Købesummen fastsættes til den tilbudte pris pr. byggeret, ganget det antal boliger, der gives tilladelse til. Købesummen fastsættes dog som minimum til 12 byggeretter.

Adgangsvej

Der forudsættes etableret adgangsvej fra Smouenvej til området, jf. lokalplanen. Omkostningerne til den fysiske etablering af adgangsvej påhviler køber. Der er udlagt vej i matriklen.

Udstykning

Storparcellen er udstykket i tre matrikler i henhold til lokalplanen. Der bydes på de tre matrikler samlet, matr.nr. 6bh, 6bf og 6bg, alle Rønde By, Bregnet. Det samlede areal udgør 9.750 m2.

Byggemodning

Storparcellen er ikke byggemodnet, og der er ikke ført forsyningsledninger til skel. Det påhviler køber at sørge for, at storparcellen byggemodnes i samarbejde med de relevante forsyningsselskaber. Køber forpligter sig til at afholde alle omkostninger til storparcellens byggemodning, herunder alle tilslutningsafgifter.

Der er i 2017 gennemført arkæologiske forundersøgelser ved Museum Østjylland.

Budfrist

Bud skal sendes senest 30. april 2019 kl. 12.00 til grundsalg@syddjurs.dk, alternativt pr post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Teknik og Miljø Sekretariat.

 

Opdateret: 02-04-2019 13:15

Kontakt

Feedback