Rønde Vest

Storparcel i Ladegårdsparken udbydes til salg

Storparcellen har et areal på 4.488 m2 og er beliggende på adressen Ladegårdsparken 2. Storparcellen er udstykket, og køber skal selv forestå eventuel videre udstykning af storparcellen.

 

__________________________________________________________

Tilladt bebyggelse:

Storparcellen er omfattet af lokalplan lokalplan 66, delområde IV, hvoraf følger, at bygninger må opføres med 1, 1½ eller 2 etager og kælder under terræn.

Bebyggelsesprocenten er for tæt lavt byggeri ifølge kommuneplanramme 3.1.B13 40 %.

Bebyggelsen skal placeres inden for de byggefelter, der er vist i kortbilaget til den gældende lokalplan, og ved videreudstykning af storparcellen, må der ifølge lokalplanen ikke udstykkes grunde, der er mindre end 300 m2.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Pris:

Storparcellen udbydes for 1.285.000 kr. eksklusiv moms.

Tilslutningsafgifter og vejadgang:

Køber skal udover købesummen betale tilslutningsafgifter for varme, vand, el og kloak. Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter vedrørende kloak og fjernvarme, hvorfor køber skal refundere Syddjurs Kommune disse. Tilslutningsafgifter vedrørende el og vand opkræves af de relevante forsyningsselskaber.

Ved tilslutning til eksisterende veje skal køber forvente at blive opkrævet betaling af den, der har etableret vejen.

Der er mulighed for at søge om dispensation fra lokalplanen til etablering af alternativ vejadgang til storparcellen ad Tyrrisvej, hvorefter der vil blive taget stilling til, om dispensation kan meddeles.

Det er muligt at afgive bud, der er betinget af, at der opnås dispensation til etalbering af alterantiv vejadgang fra Tyrisvej. Der skal  ved afgivelse af et sådant betinget bud skal der samtidigt søges om dispensation til etablering af alterantiv vejadgang, og ansøgningen skal vedlægges en situationsplan.

Udbudsvilkår:

I første omgang sælges storparcellen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Såfremt storparcellen ikke afhændes i budrunden, kommer storparcellen til salg med den anførte pris som mindstepris.

Hvis du gerne vil byde på storparcellen, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Udbuddet sker i henhold til bekentdtøgrlese nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge storparcellen til den udbudte pris, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00

 

 

Opdateret: 04-08-2020 13:53

Kontakt