Udbud af Mols Bjerge Vej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft

Ejendommen på Mols Bjerge Vej 8 udbydes med ca. 6.780 m2 jord

Ejendommen er skønt beliggende på Mols Bjerge Vej 8 i Basballe.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Der vil ske udstykning af ejendommen, så et areal på ca. 6.780 mudstykkes. Arealet er beliggende i delnr. 1 på rids, der findes som bilag nederst på denne side, og består af grund med stuehus, værelsesfløj og andre bygninger. Syddjurs Kommune afholder omkostninger til landinspektøren.

Lokalplan 239, der kan læses her, er gældende for området.

Størrelse og priser:

Det arael, der udstykkes, forventes at udgøre ca. 6.780 m2. Endelig opmåling af arealet sker i forbindelse med udstykningen, og køber accepterer, at der ikke kan ske regulering i købsummen som følge af evt. afvigelser mellem det anslåede areal på 6.780 m2 og det faktisk opmålte areal.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Ejendommen udbydes til salg for 2.700.000 kr.

Hvordan købes ejendommen?

I første omgang sælges ejendommen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i prisen, som er oplyst ovenfor. Såfremt ejendommen ikke afhændes i budrunden, vil den blive annonceret til salg med en anførte pris som mindstepris.

Hvis man vil byde på ejendommen, skal man sende udfyldt budblanket pr mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebletoft.

Uddbudet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligt til at sælge ejendommen til den udbudte pris, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er torsdag den 19. december 2019, kl. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 02-12-2019 15:26

Kontakt