Erhvervspuljen

Ansøgning om økonomisk støtte til lokale vækst- og udviklingsinitiativer.

Økonomisk støtte i henhold til Erhvervsfremmeloven §§ 12-13

Byrådet har besluttet, at der fremover årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling til vækst- og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i kommunen.  Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 200.000 kr. Tilskuddet fra Erhvervspuljen kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede projektbudget.

 

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til Erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger m.v.; uddannelsesinstitutioner; non-profit initiativer m.v.

Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud.

 

Kriterier

Det vil ved behandlingen af ansøgninger blive vurderet i hvilket omfang, projektet forventes at bidrage til:

 • Øget beskæftigelse, f.eks. for specifikke målgrupper
 • Styrkede kompetencer, f.eks. for specifikke målgrupper
 • Flere iværksættere
 • Højere overlevelsesrate blandt unge virksomheder
 • Mere innovation, f.eks. inden for bestemte brancher/erhverv
 • Mere videndeling
 • Bedre rammebetingelser for erhvervslivet, f.eks. i et lokalområde
 • Bedre/nye eksterne samarbejdsrelationer
 • Øget bosætning
 • Flere turister.

Ved vurderingen vægtes, at ansøgerne opfylder flest mulige af ovenstående kriterier.

 

OBS!

Vi gør opmærksom på, at projekter, der modtager tilskud fra Erhvervspuljen, ved projektets afslutning skal:

 • aflægge regnskab til Syddjurs Kommune for anvendelsen af det bevilgede beløb
 • redegøre for, at det tildelte tilskud er blevet anvendt i overensstemmelse med grundlaget for tildelingen
 • redegøre for de opnåede effekter af projektet.

 

Ansøgningsfrister 2018

I 2018 er der ansøgningsfrist til Erhvervspuljen følgende datoer:

 • 17. januar
 • 14. februar
 • 21. marts
 • 18. april
 • 16. maj
 • 25. juli
 • 15. august
 • 5. september
 • 17. oktober
 • 14. november.

 

Har du spørgsmål?

Du modtager en bekræftelse på e-mail, når din ansøgning er indsendt.

For yderligere oplysninger kontakt erhvervskoordinator Bo Nymark Kristensen på e-mail bokr@syddjurs.dk eller telefon  8753 5035.

Ansøgningsformular

NB! Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende:

 • En beskrivelse af projektets idé, formål, indhold og målgruppe
 • Den forventede nytteværdi af projektet (direkte og afledte effekter)
 • Tidsplan for projektets gennemførelse
 • Organisation og styring af projektet
 • Finansiering, herunder det samlede projektbudget og beløbet der ansøges om. Såfremt der er søgt om midler til projektet andre steder, angives det tildelte beløb.
 • Ansøgerens/ansøgerkredsens juridiske status og kontaktoplysninger.
Opdateret: 09-01-2018 15:00

Kontakt

Relaterede links

Feedback