Erhvervspuljen

Ansøgning om økonomisk støtte til lokale vækst- og udviklingsinitiativer.

Økonomisk støtte i henhold til Erhvervsfremmeloven § 12-13

Byrådet har besluttet, at der årligt afsættes 1 mio. kr. til uddeling til vækst- og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune. Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 200.000 kr., og tilskuddet fra Erhvervspuljen kan maksimalt udgøre 50 % af det samlede projektbudget.

 

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til Erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger m.v.; uddannelsesinstitutioner; non-profit initiativer m.v.

Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud.

 

Ansøgningsskema

For at komme i betragtning til at modtage støtte fra erhvervspuljen skal man udfylde et ansøgningsskema, der kan downloades i word-format (se nedenfor).

Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes, og det udfyldte ansøgningsskema indsendes til erhvervsservice@syddjurs.dk. Der kan vedhæftes bilag efter ønske, herunder uddybende projektbeskrivelse, billeder og tegninger, samarbejdsaftaler m.v.

 

Kriterier

Ved behandlingen af ansøgninger vil der blive givet særlig høj prioriteret til ansøgere, der kan redegøre for, at deres projekt bidrager til øget beskæftigelse i Syddjurs Kommune – eksempelvis for specifikke målgrupper eller inden for specifikke erhverv.

Herudover vil det blive prioriteret, at projektet adresserer mindst ét af følgende politiske mål for lokal vækst og udvikling:

  • Styrkede kompetencer, f.eks. for specifikke målgrupper eller inden for specifikke erhverv
  • Øget bæredygtighed og grøn erhvervsmæssig omstilling, f.eks. cirkulær økonomi
  • Mere innovation i lokale produkter og serviceydelser, f.eks. fødevarer, industrielt design m.v.
  • Flere iværksættere og start-ups inden for brancher, der udgør en lokal styrkeposition, f.eks. turisme
  • Mere videndeling og tværgående samarbejde, f.eks. på tværs af erhverv og uddannelse
  • Digitale teknologier, der understøtter ”Smart Syddjurs”
  • Den gode fortælling om at drive erhverv på Djursland

Ved vurderingen vægtes, at ansøgerne opfylder flest mulige af ovenstående kriterier.

Vi gør opmærksom på, at projekter, der modtager tilskud fra Erhvervspuljen, ved projektets afslutning skal:

  • aflægge regnskab til Syddjurs Kommune for anvendelsen af det bevilgede beløb
  • redegøre for, at det tildelte tilskud er blevet anvendt i overensstemmelse med grundlaget for tildelingen
  • redegøre for de opnåede effekter af projektet

Skema til aflæggelse af regnskab og skabelon for slutrapport kan downloades nedenfor.

 

Har du spørgsmål?

For yderligere oplysninger kontakt erhvervskonsulent Bo Nymark Kristensen på e-mail bokr@syddjurs.dk eller telefon 87535035.

Der henvises i øvrigt til ”Retningslinjer for Erhvervspuljen”, som kan downloades nedenfor.

Opdateret: 10-01-2019 16:54

Kontakt

Feedback