Landbrug

Efter husdyrbrugsloven skal alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug større end 3 dyreenheder (DE) behandles af kommunen

 

Aktuelt

Ny lovgivning

I løbet af de næste par måneder træder en helt ny lovgivning i kraft på landbrugsområdet. Baggrunden herfor er, at der bl.a. skal være en større fleksibilitet for erhvervet. I forbindelse med den ændrede lovgivning vil arealerne og tilførsel af gødning herpå ikke længere være kommunens myndighedsområde. Denne del vil blive reguleret af generel lovgivning, og det vil være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der fremadrettet vil være myndighed herpå.

Lovgivningen medfører ligeledes ændrede grænser for, hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen. Der vil være forskellige typer af anmeldelser, tilladelser og godkendelser afhængig af størrelsen på det ansøgte dyrehold. Grænsen for hvilken type godkendelse, der skal ansøges om, bliver baseret på antallet af stipladser i staldene og dermed størrelsen af stalden samt ammoniakemissionen fra stalden.

Hjemmesiden vil derfor blive opdateret i forhold til den ny lovgivning, i takt med at denne træder i kraft. Hold derfor øje med, hvad der sker her på siden.

 

Tilsynskampagne med møddingspladser

Syddjurs Kommune vil i 2017 udføre kampagnetilsyn angående opbevaring af husdyrgødning på møddingspladser.

Kommunen har valgt at gennemføre en tilsynskampagne om korrekt håndtering af fast gødning på møddingspladser samt udformning af møddingspladser. Formålet med kampagnen er igennem oplysning og dialog at sikre en korrekt håndtering og opbevaring af fast husdyrgødning på møddingspladser. Ved korrekt håndtering og ved vedligeholdelse og korrekt udformning af møddingspladsen vil der være færre gener for naboerne, mindre ammoniakfordampning, og desuden undgås forurening af grund- og overfladevand.

Nederst på siden kan du se vejledningen om korrekt udformning af møddingsplads.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsområde

I landbrugsgruppen arbejder vi især med husdyrbrug, herunder landbrugsmiljøtilsyn på husdyrbrug større end 3 DE.

 

Ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug

Ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug (hobbylandbrug) skal behandles efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Ved ikke-erhvervsmæssige husdyrbrug forstås en ejendom med et dyrehold på maksimalt:

 

  • 2 køer med tilhørende kalve, eller
  • 4 stykker andet kvæg, eller
  • 4 heste med tilhørende føl, eller
  • 2 søer med opfedning af max. 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid, eller
  • 30 høns, eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

 

Erhvervsmæssige husdyrbrug

Husdyrbrug større end ovennævnte og op til 3 DE betragtes som erhvervsmæssige husdyrbrug. De skal lovgivningsmæssigt behandles efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, og de skal skal anmeldes til kommunen.

 

Erhvervsmæssige husdyrbrug over 3 DE skal behandles efter husdyrloven:

 

  • der er særlige grænser for:

 

I menuen til venstre kan du endvidere finde andre sider med oplysninger om forskellige andre landbrugsrelaterede emner

Opdateret: 26-01-2017 12:33

Kontakt

Feedback