Asbest affald

Asbestholdigt affald omfatter f.eks. tagplader af eternit, loftsplader, isoleringsmateriale og affald fra rensning af tagplader
Blanketter/Selvbetjening: 

 

Asbestholdigt affald omfatter f.eks. tagplader af eternit, loftsplader, isoleringsmateriale, affald fra rensning af tagplader, støv og asbest fra asbestsanering.

Farligt affald

Asbest er optaget på listen over farlige stoffer, og på grund af asbests klassificering som kræftfremkaldende og giftigt, anses asbestholdigt affald som potentielt farligt affald.

Asbestholdigt affald kan ikke genanvendes og støvet fra affaldet er sundhedsskadeligt og kan give lungesygdomme.

Støvende asbest er farligt affald, og skal behandles som denne type affald (se mere på siden ’Farligt affald’). Ikke støvende asbest (fx eternitplader) skal afleveres til deponering.

Se mere på Reno Djurs.dk

 

Opdateret: 25-06-2015 20:00

Kontakt

Feedback