Godkendelser og miljøforhold ved svømmebassiner

Nyetablering, udvidelse eller ændring af eksisterende svømmebassin kræver godkendelse fra Syddjurs Kommune

Forskellige krav

Svømmebassiner kan deles op i 2 grupper henholdsvis godkendelsespligtige og ikke godkendelsespligtige. Godkendelsespligtige svømmebassiner er svømmebassiner, som benyttes af en større personkreds end en enkelt husstand.

Det er eksempelvis svømmebassiner på campingpladser, hospitaler, fysiurgiske centre, hoteller, skoler og i svømmehaller.

 

Lovgivning på området

Godkendelsespligtige svømmebassiner er omfattet af -2Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet". Bekendtgørelsen findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk

Bekendtgørelsen foreskriver de miljøkrav, der skal overholdes ved drift af et svømmebassin. Ifølge svømmebadsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 må svømmebadsanlæg ikke opføres eller drives uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

 

Etablering eller udvidelse af godkendelsespligtige svømmebassiner

Vil du opføre et nyt svømmebassin eller udvide/ændre et eksisterende, skal du søge om en godkendelse hos Syddjurs Kommune. Kommunen vil derefter behandle din ansøgning, med henblik på at udarbejde en godkendelse med vilkår for indretning og drift af bassinet og tilhørende faciliteter.

 

Godkendelser givet af Syddjurs Kommune: 

Opdateret: 27-04-2017 13:21

Kontakt

Feedback