Kampagnetilsyn 2018

Tilsynskampagne 2018

Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har i 2018 afholdt en fælles tilsynskampagne indenfor industriområdet. Tilsynskampagnen omfattede alle fjernvarmeværker på Djursland.

Temaet for tilsynskampagnen 2018 var information om den nye bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg (MCP bekendtgørelsen),

Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune inviterede alle fjernvarmeværker på Djursland til informationsmøde omkring bekendtgørelse nr. 751 af 28. maj 2018 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Oplægsholdere fra FORCE Technology og Plan & Projekt, formidlede lovstoffet ud til de fremmødte driftsledere og bestyrelsesmedlemmer fra kommunernes fjernvarmeværker, bl.a. overgangsordninger, skæringsdatoer for anmeldelse af fyringsanlæg og ændring af krav, herunder emissionskrav. Der blev ved samme lejlighed informeret om den nye energiaftale.

Læs mere om baggrunden for kampagnen, samt den efterfølgende evaluering i nedenstående PDF.

Opdateret: 17-01-2019 10:19

Kontakt

Feedback