Miljøgodkendelse af virksomheder

Virksomheder, som kan give en væsentlig miljøpåvirkning, skal miljøgodkendes ved etablering og ændringer.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

De virksomheder, som er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, fremgår af listen på bilag 1 og bilag 2 i

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Derudover er du som ansøger naturligvis altid velkommen til at søge råd hos kommunen.

Maskinværksteder (tidligere listepunktet A205) er efter den 1. januar 2016 omfattet af en ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder. Det betyder, at de fremover ikke skal have en miljøgodkendelse, men alene skal anmelde aktiviteten gennem Byg og Miljø.

 

Hvordan ansøges og hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde?

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder der er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Maskinværksteder over 1000 kvadratmeter skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en lang række informationer om de nye regler.

Søg miljøgodkendelse eller anmeld maskinværksted:

www.bygogmiljoe.dk

Hvis det ansøgte projekt er omfattet af krav om VVM – screening, skal oplysninger om dette ligeledes indgives via Byg og Miljø,

Også samtidig ansøgning om afledning af spildevand til kloak, skal indgives via Byg og Miljø.

Byg og Miljø guider automatisk ansøger igennem hvilke oplysninger, som ansøgningerne skal indeholde.

Ansøgningen krav til oplysninger, kan også ses i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4, hvor der er beskrevet, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

 

Miljøgodkendelse til tiden

Kontakt så tidligt som muligt - erfaringsmæssigt er det en fordel, hvis vi inddrages på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Herved kan sagsforløbet optimeres, så godkendelsen er klar, når der er brug for den. Vi kan i denne fase også bidrage med oplysning om relevante, gældende regler samt evt. om renere teknologi og forureningsbegrænsning.

I henhold til den indgåede aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling mellem regeringen og KL er målet, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelse er nedenstående.

  • Miljøgodkendelse for mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2): 130 dage
  • Miljøgodkendelse for store og komplekse virksomheder (bilag 1): 200 dage

Vær opmærksom på at tiderne er gennemsnitstider. De fleste bilag 2 virksomheder vil kunne opnå kortere sagsbehandlingstid.


Offentliggørelse af miljøgodkendelser

Danmarks Miljøadministration DMA kan alle listevirksomheder i Syddjurs Kommune ses, og de tilhørende miljøgodkendelser kan søges frem.
 

Brugerbetaling

Siden 2005 har godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven været omfattet af brugerbetaling. Brugerbetalingsordningen er en timebetalingsmodel. Du kan læse mere om regler for brugerbetaling for miljøgodkendelser

 

Opdateret: 25-01-2017 12:56
Feedback