Miljøregler for olietanke

Etablering af olietanke der benyttes til andet end opvarmning af bolig
Blanketter/Selvbetjening: 

Etablering af en olietank skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før arbejdet påbegyndes - for olietanke under 6.000 liter dog 2 uger.

 

Anmeldelse og krav

Anmeldelsen skal ske på Byg og Miljø. Der skal desuden medsendes en skitse over hvor på grunden tanken er placeret samt en kopi af tankattesten.

Du kan finde oplysninger om de krav, der stilles i forbindelse med etablering af olietanke i kap. 6 og 7 i olietanksbekendtgørelsen

Læs mere om Miljøregler for olietanke her

Inspektion af olietanke på 6.000 liter og derover

Olietanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af krav om inspektion og tæthedsprøvning. For ståltanke der er indvendigt beskyttet mod korrosion, skal dette ske mindst hvert 10. år, og ståltanke der ikke er indvendigt beskyttet mod korrosion mindst hvert 5. år. Plasttanke skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hvert 10. år. Se i øvrigt kravene i kap. 8 i olietanksbekendtgørelsen.

 

Sløjfning af olietanke under 6.000 liter

Olietanke skal sløjfes, når de falder for deres sløjfningstermin (se nedenfor), eller hvis brugen af dem varigt ophører.

Kravene til sløjfning af olietanke findes i § 31 i olietanksbekendtgørelsen. Senest 4 uger efter at olietanken er sløjfet, skal du meddele dette til kommunen. Du skal også meddele, hvilke foranstaltninger, der er taget i den forbindelse.

Meddelelsen skal ske på Byg og Miljø selvbetjeningsløsning.

 

Sløjfningsterminer for olietanke

Placering

Tanktype

Indvendig korrosionsbeskyttelse

Sløjfningstermin

(antal år efter fabrikationsår)

Overjordisk

(også indendørs)

Ståltank

Nej

30 år

Ja

40 år

Plasttank

Nej (enkeltvægget)

25 år

Nej (dobbeltvægget)

40 år

Nedgravet

Ståltank

Nej

40 år

Ja

50 år

Plasttank

Nej

45 år

 

Opdateret: 26-02-2016 10:34

Kontakt

Relaterede links

Feedback