Risikovirksomheder

 

Virksomheder, der er omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse, skal udover miljøgodkendelsen underlægges en særlig risikosagsbehandling, der skal sikre, at omgivelserne ikke udsættes for en uacceptabel risiko, og at risikobekendtgørelsens krav til bl.a. sikkerhedsdokument/-rapport, forebyggelses- og beredskabsplaner mv. løbende opfyldes.

Der er flere samarbejdende risikomyndigheder involveret i sagsbehandlingen, og de har hver for sig deres selvstændige ansvar på deres respektive områder.

Virksomheden skal sende anmeldelse og sikkerhedsdokument/-rapport samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Miljømyndigheden indarbejder de nødvendige risikovilkår i miljøgodkendelsen, og de andre risikomyndigheder træffer en tilsvarende afgørelse inden for hver deres område. Der kan i miljøgodkendelsen kun stilles vilkår inden for miljøbeskyttelseslovens område. Risikovilkårene revurderes iht. gældende regler for miljøgodkendelser.

Der er på nuværende tidspunkt ingen risikovirksomheder i Syddjurs Kommune.

Opdateret: 26-01-2017 09:28
Feedback