Indberetning

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

 

Indberetning

Der skal årligt indberettes vandforbrug for f.eks. vandværker, markvanding, dyrevanding og andet erhvervsformål.

 

Hvorfor skal du indberette?

Oplysninger om den mængde grundvand, der indvindes, bruges af kommunen til at danne et overblik over forbruget af grundvandsressourcen og kontrollere om grundvandsressourcen bliver overbelastet. Der skal være balance i forbruget og dannelsen af grundvand indenfor de enkelte vandoplande i kommunen.

 

Pejling

Pejlinger af grundvandets niveau i boringer giver nyttige oplysninger om grundvandsressourcen. Kommunen og Miljøstyrelsen skal bruge de indsamlede oplysninger i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandet i Syddjurs Kommune.

 

Ældre indberetningsoplysninger

Har du f.eks. gamle pejlinger eller oppumpningsdata liggende, er du meget velkommen til at sende oplysningerne til Grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk. Vi vil så få oplysningerne knyttet til dit anlæg.

 

Indberetning

Link til siden med indberetning.

Klik her

 

Nederst på siden kan du finde vejledninger til indberetningen.

 

 

Oplever du problemer med at indberette eller har spørgsmål kan du kontakte grundvandsgruppen på mail grundvand@syddjurs.dk      

 

Opdateret: 19-12-2018 13:01

Kontakt

Feedback