Koordinationsforum til indsatsplanlægning

 

Koordinationsforum til indsatsplanlægning

 

Syddjurs Kommune har igangsat arbejdet med indsatsplanlægningen, som skal sikre, at grundvandet beskyttes.

Jf. § 12 i vandforsyningsloven skal kommunen nedsætte et koordinationsforum, som skal bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplanen.

Følgende interessenter er repræsenteret i koordinationsforum:

 • Vandsamarbejde Hornslet/Rønde v/ Steen Christensen
 • Vandsamarbejde Ebeltoft/Mols v/ Tonny Sædam Frandsen
 • Vandsamarbejde Ryomgård/Nimtofte v/ Ole Quorning
 • Vandsamarbejde Balle/Tirstrup v/ Jørgen Brøgger
 • Syddjurs Vandråd v/ Sven Weel Jensen
 • Region Midt v/ Steffen Lauridsen
 • Business Djursland: Ole Sørensen
 • Djursland Landboforening: Carsten Kløcher, Rikke Skyum
 • Danmarks Naturfredningsforening, DN: Jeppe Hansen
 • Syddjurs Kommune, Udvalget for Natur, Teknik og Miljø v/ Kim Lykke Jensen og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
 • Syddjurs Kommune, Miljø og Klima v/ Morten Hundahl, Steen Wengel og Anne-Mette Rasmussen

På denne hjemmeside kan processen med udarbejdelse af indsatsplanen følges. Endvidere vil mødeoplæg og referater være tilgængelige nederst på siden.

4. oktober 2018. Opstartsmøde i koordinationsforum, hvor resultatet af den statslige grundvandskortlægning blev præsenteret i uddrag.

 

Opdateret: 09-10-2018 08:20

Kontakt

Relaterede links

Feedback