Indberetning

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

 

Indberetning

Der skal årligt indberettes vandforbrug for f.eks. vandværker, markvanding, dyrevanding og andet erhvervsformål.

 

Hvorfor skal du indberette?

Oplysninger om den mængde grundvand, der indvindes, bruges af kommunen til at danne et overblik over forbruget af grundvandsressourcen og kontrollere om grundvandsressourcen bliver overbelastet. Der skal være balance i forbruget og dannelsen af grundvand indenfor de enkelte vandoplande i kommunen.

 

Pejling

Pejlinger af grundvandets niveau i boringer giver nyttige oplysninger om grundvandsressourcen. Kommunen og Miljøstyrelsen skal bruge de indsamlede oplysninger i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandet i Syddjurs Kommune.

 

Ældre indberetningsoplysninger

Har du f.eks. gamle pejlinger eller oppumpningsdata liggende, er du meget velkommen til at sende oplysningerne til Grundvandsgruppen. Vi vil så få oplysningerne knyttet til dit anlæg i staten Jupiter database

 

Har du spørgsmål hertil kan du kontakte grundvandsgruppen på mail grundvand@syddjurs.dk

 

 

Opdateret: 28-02-2019 14:05