Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

 

Information om møder om frivillige aftaler i BNBO

Syddjurs Kommune er nu godt i gang med at holde møder med almene vandværker og lodsejere om frivillige aftaler i de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

De almene vandværker indkaldes løbende hen over efteråret 2019/foråret 2020 til et møde med kommunen for at drøfte frivillige aftaler. På mødet inviteres også de lodsejere, der har jord indenfor BNBO.

Vandværkerne opfordres til allerede inden mødet at tage kontakt til de lokale lodsejere for at drøfte, om der er mulighed for at indgå en frivillig aftale.  

Ved planlægning af møderne forsøger kommunen, så vidt det er muligt at tage hensyn til eventuelle ønsker fra vandværkerne og lodsejerne mht. mødedato og tidspunkt, men det er desværre ikke muligt, at holde møderne uden for kommunens normale arbejdstid.

De matrikler, der ligger inden for BNBO kan ses på kortet ved at klikke her.

Lodsejeroplysninger findes ved at slå matrikelkortet til og efterfølgende vælge  ”i-knappen” og derefter trykke på matriklen. Herefter kommer en boks frem med teksten: ”Se BBR-oplysninger på OIS.dk”. Der klikkes på dette link, og lodsejeroplysninger vises.

På denne side kan processen med BNBO følges.

 

Opdateret: 11-07-2019 09:23