Fælles retningslinjer - Sundhed og Omsorg

Her finder du fælles retningslinjer for hele Sundhed og Omsorg. Dette omhandler systematiske anvisninger på, hvad personalet skal gøre, hvad ledelsen anviser som det rette i givne situationer og desuden ansvars- og kompetenceforhold. Det drejer sig fx om retningslinjer for håndhygiejne eller samarbejde.  Det kan også være retningslinjer for ernæring, velfærdsteknologi eller borgerinddragelse.  

Gå tilbage til forsiden


Ansættelse, introduktion og kompetencer

Borgerinddragelse

Dokumentstyring

Dokumentation i Sundhed og omsorg

Ernæring

Hygiejne

 
 
 
 
 
 
 

 

Opdateret: 21-09-2017 10:00