Bortforpagtning af landbrugsarealer

Udbud af forpagtninger 2018-2023

BUDFRISTEN ER OVERSKREDET, NÆSTE UDBUD SOMMER 2019

 

Syddjurs Kommune udbyder følgende landbrugsarealer til bortforpagtning:

 

E-04 - Areal ved Ahlgården, 8400 Ebeltoft. Ca- 5.6 ha. dyrkbart areal bestående af del af matr.nr. 112a Ebeltoft Markjorder samt matr.nr. 112gi Ebeltoft Markjorder. Arealet er dyrket økologisk.

M-06 - Arealer ved Frellingvej, 8560 Kolind. Ca. 6,85 ha dyrkbart areal bestående af del af matr.nr. 8c Kolind By, Kolind samt matr.nr. 9b Kolind By, Kolind.

M-06.1 - Areal ved Frellingvej, 8560 Kolind. Ca. 5 ha dyrkbart areal bestående af del af matr.nr. 8c Kolind By, Kolind. 

FO-01 - Areal ved Randersvej, Følle, 8410 Rønde. Ca. 27,2 ha dyrkbart areal bestående af del af matr.nr. 8a Følle By, Bregnet satm matr.nr. 8b Følle By, Bregnet. Arealet er dyrket økologisk. 

 

Arealerne bortforpagtes for en 5 års periode som udgangspunkt fra den 1.09.2018 til den 31.08.2023. Arealerne skal dyrkes landbrugsmæssigt.

Kort samt udkast til forpagtningskontrakt for de enkelte arealer kan findes nederst på siden.

Særlige betingelser for arealerne

  • Forbud mod anvendelse af pesticider på samtlige arealer
  • Der må kun udkøres slam på arealerne efter skriftlig aftale med ejer
  • Betalingsrettigheder overdrages fra tidligere forpagter
  • Forpagteren afholder, ud over forpagtningsafgift, samtlige udgifter til overførsel af betalingsrettigheder
  • Drift af det forpagtede areal skal ske i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder dyrkningsfrie bræmmer m.v.

Tilbud skal udregnes i fast pris pr. år for det samlede areal der bydes på. Er prisen ikke udregnet på denne måde, betragtes tilbuddet som ugyldigt.

Arealerne vil kun blive bortforpagtet, såfremt der fremkommer tilbud, som kan accepteres af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Ejendomsadministrationen på tlf. 87535840 eller ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Tilbuddene skal være mærket “Landbrugsareal nr.__” (f.eks.: Landbrugsareal E-04) og afleveres personligt til Borgerservice i administrationsbygningen Lundbergsvej 2 i Ebeltoft.

Tilbud skal være Syddjurs Kommune i hænde senest torsdag den 19. juli kl. 10.00, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet, evt. under overværelse af interesserede tilbudsgivere.

Endelig afgørelse forventes truffet senest den 20. juli 2018.

                                                     

         

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 29-08-2018 10:45

Kontakt

Feedback