Frivilligrådets årsmøde 2019 - Tilmelding og opstillingserklæring

Frivilligrådet inviterer til årsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter

Frivilligrådet repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde, og har blandt andet som opgave at indstille fordeling af midler fra §18-puljen, tilskud til frivilligt socialt arbejde. 

Til årsmødet vil der foruden relevante oplæg og debatter være valg til rådet. Programmet for årsmødet samt nærmere information om Frivilligrådet findes på https://www.frivilligsyddjurs.dk/index.php

Tilmelding: Da der vil blive serveret let aftensmad ved mødet, er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding skal ske senest den 22. februar kl. 16.00, ved at udfylde skemaet nedenfor.

Opstilling: Ønsker du at opstille til Frivilligrådet, udfyldes opstillingserklæringen og indsendes til syddjurs@syddjurs.dk att.: Kultursekretariatet, senest mandag den 18. februar 2019.

Tilmelding - under boksen

BilagStørrelse
opstillingserklaering 2019.docx48.81 KB
Opdateret: 11-02-2019 13:27

Kontakt