Accept af anmeldelse af vinteropstaldning af dyrehold på Marbækvej 55, 8544 Mørke

Syddjurs Kommune har accepteret en anmeldelse af et erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal på 265 m2 til vinteropstaldning af kvæg på adressen Marbækvej 55, 8544 Mørke. Syddjurs Kommune har vurderet, at det anmeldte kan drives på det pågældende sted uden at være til gene for omgivelserne. Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7.

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på: https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/anmeldeordning-husdyrbrug/afgoerelser-anmeldeordning-2019-2020

Opdateret: 17-02-2020 11:34
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt