Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af rense- og forsinkelsesbassin i Kolind

Syddjurs Kommune har gennemført en VVM-vurdering og afgjort, at etablering af rense- og forsinkelsesbassin på matrikel 5 f Kolind By, Kolind ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 og § 1, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen, Bek.nr. 1470 af 12/12/2017

Se afgørelse og anmeldelse – sagen kan også ses på https://www.syddjurs.dk/sag/18/44080

Yderligere oplysning kan fås hos Syddjurs Kommune, Natur & Miljø, Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Planklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller på www.virk.dk .

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den 9. december 2018.

Når Planklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets hjemmeside

Opdateret: 09-11-2018 07:15
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.

Kontakt