Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svineproduktionen på Gml Landevej 21, 8544 Mørke

Syddjurs Kommune meddeler Miljøgodkendelse på Gml Landevej 21, 8544 Mørke.

Miljøgodkendelsen vedrører en udvidelse af et staldafsnit til slagtesvin samt etablering af telt på en eksisterende gyllebeholder. Den nye bygning etableres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre en væsentlig øget virkning på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16a.

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på:

https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-4

 

Opdateret: 31-10-2019 14:26
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.