Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vedøvej 7, 8560 Kolind

Syddjurs Kommune meddeler § 16a miljøgodkendelse på Vedøvej 7, 8560 Kolind.

Udvidelsen af produktionen sker i eksisterende stalde samt ved opførelse af en ny klimastald, farestald og kornsilo.

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre en væsentlig øget virkning på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16a.

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på:

http://www.syddjurs.dk/indhold/milj-godkendelser-og-tilladelser-landbrug

Opdateret: 05-12-2018 13:27
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.