Afgørelse om § 16b miljøtilladelse til kvægproduktion på Kukkebækvej 20, 8560 Kolind

Syddjurs Kommune meddeler miljøtilladelse på Kukkebækvej 20, 8560 Kolind.

 

Miljøtilladelsen vedrører en eksisterende produktion og der bygges ikke nyt i forbindelse med den nye tilladelse.

 

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre en væsentlig øget virkning på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i miljøtilladelsen.

 

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16b.

 

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning kan se på:

https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-4

Opdateret: 14-07-2020 12:15
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt