Ebeltoftvej 126, Følle - Landzonetilladelse til midlertidige adgangsveje og arbejdsarealer

Syddjurs Kommune har givet tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til følgende:

 

Ebeltoftvej 126, 8544 Mørke

Midlertidige adgangsveje og arbejdsarealer i forbindelse med renovering af luftledningforbindelse på matr. nr. 15d Følle By, Bregnet.

Sagsnr. 2020/61672

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være kommunen i hænde via klageportalen senest den 14. oktober 2020 inden for åbningstiden. Information om klagevejledning og åbningstider findes på www.syddjurs.dk/landzone
 

 

Aktindsigt

Sagen kan ses via dette link  http://www.syddjurs.dk/sag/20/61672
 

 

Opdateret: 16-09-2020 10:21
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt